Haziran 2021 - Haziran 2024

TIoCPS

SİBER-FİZİKSEL SİSTEMLERİN GÜVENİLİR VE AKILLI TOPLULUKLARI IÇIN PLATFORM GELIŞTİRİLMESİ

Destek Programı: 1509 -TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Son yıllarda artan enerji maliyetleri ve gerek enerjiyi kullananlar için ve üretenler açısından enerji sistemlerinin güvenli ve akıllı cihazlar ile kontrol edilerek daha akıllı yapılar ile kontrol edilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu akıllı yapılar internet üzerinden bilgi alışverişini ve dağıtık sistemlerin bir arada kullanımını zorunlu kılmaktadır. TiOCPS projesi internet ile bağlantısı olan fiziksel cihazların kullanıldığı ve son kullanıcı sağlanan enerji arasındaki bağlantıların daha akıllı ve güvenilir cihazlar ile güvenliklerini sağlamaktır.
TiOCPS projesi, Avrupa Birliği enerji ortaklarının yararlanabileceği birleştirilmiş enerji modeli oluşturmak üzere yeni teknoloji ve servislerin oluşturulmasına olanak sağlamayı hedefleyecektir. Projenin çekirdeğini, önceden alarm veren araçlar, gerçek zamanlı kazanım, enerji sağlayıcıları ve dağıtıcılarına sağlanacak servisler oluşturacaktır. TiOCPS projesi, akıllı enerji algoritmaları ve güvenlik çözümleri, yapay zeka destekli ontoloji çalışmaları ile optimizasyon algoritmaları ile enerji tüketim problemlerine çözümler üretmek üzere gerçek-zamanlı, birlikte çalışabilen, büyük ve heterojen veriler ile işlem yapacaktır. Oto koruma ve işbirlikçi ve operasyonel kontrol üniteleri, enerji teminini, enerji tüketimi ve enerji şebekesinin istikrarını ve güvenilirliğini garanti altına alacaktır.

vale4s

Web sitemiz çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.