UZMANLIK ALANLARIMIZ

Gömülü Sistemler

Firmamız, bugüne kadar gerçeklediği ve halen devam eden farklı arge projelerinden elde ettiği gömülü sistem kabiliyetleri ile hızlı çözümler üretmektedir:

Sistem Kabiliyetleri:

  • Fizibilite çalışması ve gereksinim analizi,
  • Ürün özelliklerinin belirlenmesi,
  • Kullanım kılavuzu ve diğer teknik dökümanların hazırlanması

Donanım Kabiliyetleri:

  • Donanım mimari tasarımı
  • Devre tasarımı (analog and sayısal)
  • Baskı devre (PCB) tasarımı

Yazılım Kabiliyetleri:

  • Gömülü yazılım mimari tasarımı
  • Gömülü yazılım geliştirilmesi
  • Kullanıcı kütüphanelerinin geliştirilmesi
  • Kullanıcı arayüz yazılımlarıın geliştirilmesi (Windows, Linux, Android).