UZMANLIK ALANLARIMIZ

Gömülü Sistemler

Firmamız, bugüne kadar gerçeklediği ve halen devam eden farklı arge projelerinden elde ettiği gömülü sistem kabiliyetleri ile hızlı çözümler üretmektedir:

Sistem Kabiliyetleri:
- Fizibilite çalışması ve gereksinim analizi
- Ürün özelliklerinin belirlenmesi
- Kullanım kılavuzu ve diğer teknik dökümanların hazırlanması

Donanım Kabiliyetleri:
- Donanım mimari tasarımı
- Devre tasarımı (analog and sayısal)
- Baskı devre (PCB) tasarımı

Yazılım Kabiliyetleri:
- Gömülü yazılım mimari tasarımı
- Gömülü yazılım geliştirilmesi
- Kullanıcı kütüphanelerinin geliştirilmesi
- Kullanıcı arayüz yazılımlarıın geliştirilmesi (Windows, Linux, Android)