UZMANLIK ALANLARIMIZ

Konumlandırma

Firmamız, kuruluşundan bugüne iç ortam / dış ortam konumlandırma sistemleri üzerine farklı Ar-Ge projeleri gerçekleştirmiştir. Firmamızda iç ortamda konumlandırma üzerine master ve doktora tezleri tamamlanmıştır. İç ortamda ultrasonik ve RF sinyaller ile çalışılmış ve veri tümleştirme (sensor fusion) üzerinde uygulmalar gerçeklenmiştir. İç ortamda ultrasonik sinyaller ile çalışan bir konumlandırma sistemi (İÇKON) geliştirilmiştir. Dış ortamda ise DGPS uygulamaları yapılmıştır.

Firma personelimiz, konumlandırma alanında sahip olduğu sinyal tipleri, ölçüm teknikleri, konum hesaplama yöntemleri, parmakizi yöntemleri, veri tümleştirme, günümüz sistemleri gibi pekçok konuda uzmanlık seviyesinde bilgi sahibidir.