Sistem Tasarımı

Firmamız, bugüne kadar gerçeklediği ve halen devam eden farklı Ar-Ge projelerinden elde ettiği, aşağıda listelenen gömülü sistem kabiliyetleri ile hızlı çözümler üretmektedir.

Sistem Kabiliyetleri

o Fizibilite çalışması ve gereksinim analizi

o Ürün özelliklerinin belirlenmesi

o Kullanım kılavuzu ve diğer teknik dökümanların hazırlanması.

Donanım Kabiliyetleri

o Donanım mimari tasarımı

o Devre tasarımı (analog ve sayısal)

o Baskı devre (PCB) tasarımı

o Baskı devre imalatı ve dizgisi

o Seri üretim için destek

Yazılım Kabiliyetleri

o Gömülü yazılım mimari tasarımı

o Gömülü yazılım geliştirilmesi

o Kullanıcı kütüphanelerinin geliştirilmesi

o Kullanıcı arayüz yazılımı geliştirilmesi (Windows, Linux, Android).